Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

depresja
21:05
Czasami za dużo od siebie wymagam, a potem jestem rozczarowana.
Reposted byniekoniecznieomniekixschattenreichnat88outofmyhead

March 20 2017

depresja
19:50
5977 cd98
Reposted fromlaters laters viailovegreen ilovegreen
depresja
19:46
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viarealityisabitch realityisabitch
depresja
19:44
7875 8fa6 650
i'm so lucky you were around!
Reposted byohhhisnotcominghomepiehusbadbloodkotficameovvniedoopisania
depresja
19:32
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajamaicanbeat jamaicanbeat
depresja
18:08
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaprecelka precelka
depresja
18:02
1496 55ac
Reposted fromsnowlake snowlake vialaparisienne laparisienne
18:01
Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
Reposted fromlets-dream lets-dream vialaparisienne laparisienne
depresja
18:00
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus

March 19 2017

depresja
22:23
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viasewkagold sewkagold
depresja
22:20
depresja
22:19
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
depresja
20:58
Wybaczanie innym nie ma sensu, jeśli nie potrafisz wybaczyć sobie.
— depresja.soup.io
Reposted byniewdziecznamirabellpolciak
depresja
20:29
Może to właśnie ja
Nie odtrącaj mnie
Może ja właśnie mam
Wszystko czego chcesz
Ten chaos w którym tkwię
Zniknie gdy poskładasz mnie
Reposted fromehh ehh
depresja
20:27
1088 0deb
Reposted fromHerBlackWings HerBlackWings viaMrrruk Mrrruk
depresja
20:26
6065 2436
depresja
20:24
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life vialubie-lato lubie-lato
depresja
20:21
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
depresja
20:16
0729 1efe
depresja
20:12
4014 4acc 650
Reposted frompiehus piehus viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl