Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

depresja
21:18
depresja
21:16
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viaintroweird introweird
depresja
21:16
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik

June 07 2017

20:42
5823 c5ce
Reposted fromdzony dzony viaThe1995 The1995
depresja
20:42
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaThe1995 The1995

June 03 2017

depresja
15:46
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaaks aks
depresja
15:46

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
depresja
15:45
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaoutofmyhead outofmyhead
depresja
15:39
Reposted fromRynn Rynn viaoutofmyhead outofmyhead
depresja
15:30
Reposted frommefir mefir viapermanent permanent
depresja
15:18
depresja
15:18

May 19 2017

depresja
21:55
4448 9be1 650
depresja
21:55
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viarealityisabitch realityisabitch

May 12 2017

23:37
23:26

positivity-haven:

queenly-things :

May your love for yourself become so strong that you no longer need validation from someone else.

23:19
7422 a610
depresja
23:16
Chcesz wygrać? To przekuj samotność w samowystarczalność.
Reposted fromyanek yanek viaKisune Kisune
depresja
23:16
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
23:12
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl