Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

depresja
23:16
Chcesz wygrać? To przekuj samotność w samowystarczalność.
Reposted fromyanek yanek viaKisune Kisune
depresja
23:16
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
23:12
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawolalabym wolalabym
depresja
23:07
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
depresja
23:06
depresja
23:03
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasavanna savanna

May 07 2017

depresja
20:49
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viapikkumyy pikkumyy

May 04 2017

depresja
22:45
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
depresja
22:42
0741 d65e 650
Reposted frommhsa mhsa viamagdanestor magdanestor
depresja
22:40
Lubię ludzi nieśmiałych i wrażliwych. Ludzi którym wstyd uniemożliwia funkcjonowanie. Lubię ludzi smutnych z poczuciem humoru. Lubię tych którzy są wystraszeni. Lubię takich którzy pragną zmienić na lepsze, ale nie wiedzą do końca jak i którędy. Lubię ludzi próbujących pokochać życie, mimo całej świadomości o nim.
depresja
22:39
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
depresja
22:31
19:13

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viaMrrruk Mrrruk
depresja
00:24
6836 8364
Reposted fromtudu tudu viaintroweirds introweirds
00:23
depresja
00:22
depresja
00:18
depresja
00:15
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viaoutofmyhead outofmyhead
depresja
00:06
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viasoundofsilence soundofsilence

May 03 2017

23:59
1322 084b 650
Reposted frommanxx manxx viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl