Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

21:49
21:48
2496 2c99
depresja
21:44
2834 724d
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
depresja
20:55
4660 1c71 650
20:54
Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
depresja
20:53
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relację, jeśli spotkacie się przy piwie. Po kilku kieliszkach wina świetnie zwierza ci się koleżankom. Po butelce - jesteś królową życia. (...) 
Ponieważ nie narzekałam na nadmiar kontaktów towarzyskich orz na wysoką samoocenę, bardzo pokochałam ideę zmieniania świadomości.
Ponieważ liczy się wolność, wolność i swoboda.
Ponieważ jeśli siedzisz w domu sama z zestawem ulubionych płyt, to kiedy pijesz drugą butelką szampana, nie jest Ci smutno że jesteś sama.
Ponieważ w środku jesteś spiętym, wystraszonym ciałkiem, które wolałoby porozumiewać się z otoczeniem za pomocą dziwnych dźwięków, a nie zdań wielokrotnie złożonych z orzeczeniem, bo przecież słowa nie oddają stanów emocjonalnych i nie są zdolne wyrazić tego, co najważniejsze, oraz ponieważ nie za bardzo masz z kim podzielić się tą refleksją.
Ponieważ nie dajesz sobie chwili wytchnienia, od jedenastego roku życia wydaje ci się, że coś musisz, i w związku z tym potrzebujesz narzędzia, które cię rozbroi.
20:52
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
(via zlotemyslibondii)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:51

nakiyurei:

I hate having anxiety cause i feel like im waiting for a train to hit me, i just dont know when it’ll happen

Reposted fromSkydelan Skydelan viaintroweirds introweirds
depresja
19:14
2577 4620 650
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
19:13
depresja
18:01
0566 9107
Reposted fromNekoii Nekoii viaMrrruk Mrrruk

October 13 2017

depresja
08:32
Najstraszniejsze są równania z wiadomą, której nie chcemy przyjąć do wiadomości.
— Stanisław Jerzy Lec (P., to już jutro...)
Reposted byhashpikkumyygraywall
depresja
08:31
2758 968c
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaintroweirds introweirds
depresja
08:31
4273 c05c 650

September 15 2017

depresja
21:54
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
depresja
21:49
6419 14ac
Reposted fromobliviate obliviate viaoutofmyhead outofmyhead
depresja
21:44
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
depresja
21:40
2956 69c3
depresja
21:38
depresja
21:33
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl